1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of General Practice
mouvin 31.03.2020

Information Primary Care

Information Primary Care

All aducation activities including attachment in General Practice have been canceled since 11th March 2020 till further notice.

 

Stáže mediků v ordinacích praktických lékařů

Vzhledem k Rozhodnutí rektora UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, které se týká zrušení výuky, není možné od 11. 3. 2020 do odvolání absolvovat plánované stáže Primární péče ve 4. a 6. ročníku v ordinacích praktických lékařů. Již zahájené stáže je třeba ukončit.

 

mouvin 31.03.2020

Clinical Skills

Rules for distance award of credits from the subject Clinical Skills (logbook).
6th year students can send scanned/photocopied (format pdf!) logbook with confirmed performances to vselek@lf1.cuni.cz.
With respect to the current situation, we will accept the fulfilment of 75% of the performance as sufficient. The credit you will receive on SIS. We will contact you if we need additional information.


 

Pravidla pro distanční udělování zápočtů z předmětu Klinické dovednosti (logbook).
Studenti 6. ročníku mohou zaslat na adresu Ústavu všeobecného lékařství vselek@lf1.cuni.cz naskenovaný/ofocený logbook (ve formátu pdf!) potvrzenými výkony.
S respektem k aktuální situaci budeme akceptovat splnění 75% výkonů jako dostatečné.