1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of General Practice
mouvin 31.03.2020

Information Primary Care

Information Primary Care

All aducation activities including attachment in General Practice have been canceled since 11th March 2020 till further notice.

 

Stáže mediků v ordinacích praktických lékařů

Vzhledem k Rozhodnutí rektora UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, které se týká zrušení výuky, není možné od 11. 3. 2020 do odvolání absolvovat plánované stáže Primární péče ve 4. a 6. ročníku v ordinacích praktických lékařů. Již zahájené stáže je třeba ukončit.

 

number of views: 114 last modification: mouvin, 31.03.2020
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.