1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
mouvin 28.05.2020

Informace k výuce

Informace pro mediky Primární péče skupiny 4012

V pondělí 1. 6. 2020 od 9 hod. začíná týdenní stáž pro skupinu 4012. Pro studenty, kteří dají přednost distanční výuce, jsou k dispozici výukové prezentace a texty v SIS. Závěrečný zápočtový test proběhne v pátek 5. 6. 2020 od 18 hod.
Někteří z vás nemají na moodle serveru 2 aktivovaný účet. Účet se automaticky založí po vašem přihlášení. Následně bude přidán pro přístup do kurzu ÚVL. Proto doporučujeme přihlásit se dříve, než v den testu.

Informace pro mediky Primární péče skupiny 4006

V pondělí 25. 5. 2020 od 9 hod. začíná týdenní stáž pro skupinu 4006. Pro studenty, kteří dají přednost distanční výuce, jsou k dispozici výukové prezentace a texty v SIS. Závěrečný zápočtový test proběhne v pátek 29. 5. 2020 od 18 hod.
Někteří z vás nemají na moodle serveru 2 aktivovaný účet. Účet se automaticky založí po vašem přihlášení. Následně bude přidán pro přístup do kurzu ÚVL. Proto doporučujeme přihlásit se dříve, než v den testu.


Pokyny pro domácí studium studentů 4. ročníku v předmětu Primární péče I.

Na SIS najdete prezentace, které do jisté míry nahrazují obsah výuky v předmětu Primární péče I. ve 4. ročníku. Zápočet bude udělen na základě úspěšně napsaného testu.

Testy pro distanční ověřování znalostí a vědomostí z předmětu Primární péče I. (4. ročník), které budou podkladem pro udělení zápočtu, jsou připravené. Termíny budou vypisovány po jednotlivých kroužcích v rámci daného rozvrhu. Informace budou zasílány prostřednictvím emailů uvedených v SIS. Po úspěšném testu bude zaznamenán zápočet do SIS.

Ústav všeobecného lékařství zohlední při udělování zápočtu dobrovolnickou činnost studentů ve všeobecných praxích.

Sledujte aktuální informace na našich stránkách.
Aktuální dění v primární péči můžete sledovat na stránkách Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP www.svl.cz.

 

Pokyny pro domácí studium studentů 6. ročníku v předmětu Primární péče II.

Stáže v ordinacích všeobecných praktických lékařů nejsou aktuálně možné. Proto měníme podmínky zápočtu (studenti 6. ročníku nebudou psát test) tak, že nabízíme témata z primární péče, které mohou studenti 6. ročníků zpracovat do krátkých prezentací nebo esejí a zaslat je na adresu vselek@lf1.cuni.cz v určeném termínu. Jedno téma může být zvoleno maximálně dvěma studenty v kroužku. Potřetí zvolené téma v kroužku již nebude akceptováno. Studenti v kroužku tedy musí najít způsob, jak se domluvit.

Vědomosti můžete čerpat z našich prezentací dostupných na SIS, které uvádějí problematiku primání péče. Jako další studijní materiály doporučujeme aktualizované Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře, které najdete na webu odborné společnosti https://www.svl.cz/doporucene-postupy/. Dále můžete čerpat z pramenů na internetu a telefonických nebo mailových konzultací s praktickými lékaři školiteli, podle seznamu na webu Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK.

Seznam témat a termíny pro dodání zpracovaných témat (nejlépe ve formátu PDF) budou zasílány studentům (po jednotlivých kroužcích v rámci daného rozvrhu) prostřednictvím emailů uvedených v SIS. Následně budou studenti vyzvání k individuální nebo skupinové on-line konzultaci s odborným asistentem ústavu.

Ústav všeobecného lékařství zohlední při udělování zápočtu dobrovolnickou činnost studentů ve všeobecných praxích.

Sledujte aktuální informace na našich stránkách.
Aktuální dění v primární péči můžete sledovat na stránkách Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP www.svl.cz.


 

Stáže mediků v ordinacích praktických lékařů

Vzhledem k Rozhodnutí rektora UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, které se týká zrušení výuky, není možné od 11. 3. 2020 do odvolání absolvovat plánované stáže Primární péče ve 4. a 6. ročníku v ordinacích praktických lékařů. Již zahájené stáže je třeba ukončit.

 

Information Primary Care

All aducation activities including attachment in General Practice have been canceled since 11th March 2020 till further notice.

 

počet zobrazení: 248 poslední aktualizace: prichterova, 28.05.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.