1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
18.11.2020

Informace k výuce

Primární péče 6. ročník

Dvoutýdenní stáže u praktických lékařů probíhají. Přihlásit ke školiteli se můžete prostřednictvím systému na našich stránkách.

Dvoutýdenní stáž můžete absolvovat u kteréhokoliv praktického lékaře, kterého si domluvíte i mimo naše školitele. Vzhledem k okolnostem budeme akceptovat i stáž u praktického lékaře pro děti a dorost.

Nejpozději do středy druhého týdne stáže pošlete na vselek@lf1.cuni.cz sken potvrzení o absolvování praxe, zprávu z praxe a kazuistiku (viz metodika na našich stránkách).

V pátek, poslední den druhého týdne, proběhne zápočtový seminář distanční formou. O přesné hodině budete informováni.


Primární péče 4. ročník

 

Výuka studentů 4. ročníku bude probíhat částečně distančně v MS Teams a částečně prezenční formou v učebně Ústavu všeobecného lékařství. Informace budou zaslány emailem.

Identifikační list studenta

 


 


Klinické dovednosti

O zápočet z Klinických dovedností lze žádat do odvolání distančně, na základě naskenovaného a poslaného logbooku (ve formátu pdf) na vselek@lf1.cuni.cz při splnění alespoň 75 % výkonů / položek.

Vyplňte si prosím vaše jméno a příjmení na jednotlivých stránkách logbooku.
počet zobrazení: 515 poslední aktualizace: prichterova, 18.11.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.