1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
mouvin 31.03.2020

Klinické dovednosti

Pravidla pro distanční udělování zápočtů z předmětu Klinické dovednosti (logbook)
Studenti 6. ročníku mohou zaslat na adresu Ústavu všeobecného lékařství vselek@lf1.cuni.cz naskenovaný/ofocený logbook (ve formátu pdf!) potvrzenými výkony.
S respektem k aktuální situaci budeme akceptovat splnění 75% výkonů jako dostatečné.
Zápočet bude zaznamenán do SIS. Budeme vás kontaktovat, pokud bude třeba doplňujících údajů.

Rules for distance award of credits from the subject Clinical Skills (logbook)
6th year students can send scanned/photocopied (format pdf!) logbook with confirmed performances to vselek@lf1.cuni.cz
With respect to the current situation, we will accept the fulfilment of 75% of the performance as sufficient. The credit you will receive on SIS. We will contact you if we need additional information.

 

počet zobrazení: 537 poslední aktualizace: prichterova, 31.03.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.