1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty
Pracoviště:  Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty
publikace od 1 do 10 z 45083
»   »»

\\\'t Mannetje, A. - Brennan, P. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Lissowska, J. - Fabianova, E. - Cassidy, A. - Mates, D. - Bencko, Vladimír - Foretova, L. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - Boffetta, P.
Welding and Lung Cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom
In: American Journal of Epidemiology,roč. 175,č. 7,2012,s. 706-714,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0002-9262//000302483500015,IF = 4.780 (2012),

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet,č. 366,2005,s. 2087-2106,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0140-6736,onkologie. IF = 23.878 (2005),jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet,roč. 365,č. 9472,2005,s. 1687-1717,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0140-6736,onkologie. IF = 23.878 (2005),jine-verejne-zdroje,

Aberg, Laura - Autti, Taina - Cooper, Jonathan D. - Elleder, Milan - Haltia, Matti - /
CLN5
The Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (Batten Disease),Oxford University Press,Oxford,2011,s. 140-158,monografie,MSM0021620806

Abergel, E. - Chatellier, G. - Hagege, A.A. - Oblak, A. - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, J.
Dilated cardiomyopathy patterns in very high level endurance athletes: serial evaluation of 286 professional bicyclists of the 'Tour de France'.
In: European Journal of Echocardiography,č. Abstr.Suppl. ,2003,s. 132-132,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1525-2167,kardiologie.,

Abergel, Eric - Chatellier, Gilles - Hagege, Albert A. - Oblak, Agnes - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, Joel
Serial left ventricular adaptations in world-class professional cyclists
In: Journal of the American College of Cardiology (JACC),roč. 44,č. 1,2004,s. 144-149,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0735-1097,kardiologie. IF = 9.133 (2004),jine-verejne-zdroje,

Abouaf, L. - Panouilleres, M. - Thobois, S. - Majerová, Veronika - Vighetto, A. - Pelisson, D. - Tilikete, C.
Mécanismes de plasticité saccadique chez les patients atteints de maladie de Parkinson
In: Journal Francais d'Ophtalmologie,roč. 35,č. 4,2012,s. 242-250,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0181-5512//000303732500002,IF = 0.438 (2012),

Aboutable, Tarek
Je odstranění vnitřní limitující membrany vždy nutné při vitrektomii pro diabetický makulární edém bez evidentní epimakulární proliferace?
In: Abstrakta,ČVRS,Praha,2005,s. 1. 4 -1. 4,abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana
Vitrektomie beim diabetischen zystoiden Makulaödem - Ergebnisse von 72 Fällen
In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde,roč. 222,č. 8,2005,s. 643-648,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0023-2165,oftalmologie. IF = 0.412 (2005),MSM0021620807

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Nováková, Dana - Štěpánková, Jana
Vitrektomie u cystoidního diabetického makulárního edému
In: Sborník přednášek,Česká oftalmologická společnost,Hradec Králové,2003,s. 33-33,abstrakt ve sborníku,

Aboutable, Tarek - Kalvodová, Bohdana - Skalická, Pavlína
Rohovkové komplikace pars plana vitrektomie pro oční komplikace diabetes mellitus
In: Kniha abstrakt,Galén,Praha,2002,s. 140-140,abstrakt ve sborníku,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie,roč. 6,č. 2,2010,s. 219-222,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie,roč. 5,č. 5,2009,s. 541-541,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1801-1209,_,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie,Galén - Karolinum,Praha,2005,s. 495-501,monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004,Galen,Praha,2005,s. 11-24,sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén,Praha,2006,konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína,roč. 12,č. 1,2007,s. 44-44,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,1211-4278,onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia,roč. 17,č. 4,2007,s. 400-403,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-8947,onkologie,jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie,roč. 21,č. 3,2008,s. 81-85,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0862-495X,onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína,roč. 10,č. 3-příloha,2008,s. 320-330,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-4184,onkologie//_,

publikace od 1 do 10 z 45083
»   »»