1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
09.10.2019

Výuka Informace

4. ročník

Ve 4. ročníku studia probíhá týdenní výuka formou přednášek, interaktivních seminářů, praktických cvičení a jednodenní stáže v ordinaci praktického lékaře. Výuka zahrnuje ve své náplni aspekty zdraví a nemoci v komunitním prostředí, charakteristiky primární péče a její spolupráce s péčí specializovanou, otázky kontinuální péče, domácí péče, péče o seniory, prevence a podpory zdraví, vztahu ke zdraví, otázky kvality života, péče o duševní zdraví, umění komunikace, popis rodiny a její role v péči o zdraví, postoje k sebepéči. Přednáška je věnována i otázce podmínek vzniku a řízení všeobecné praxe.
Účelem návštěvy školící praxe je seznámit se chodem ordinace a zúčastnit se poskytování běžné péče lékařem a sestrou. Fakultativní součástí stáže je návštěva vybraného pacienta v domácím prostředí.
Absolvování týdenního programu a splnění kritéria v zodpovězení otázek kontrolního testu je podmínkou udělení zápočtu.

 

6. ročník

Výuka v 6. ročníku spočívá v dvoutýdenní samostatné stáži v ordinaci praktického lékaře, kterou medici absolvují v ordinacích praktických lékařů - školitelů. Ústav nabízí na svých stránkách pražské školitele, ale studenti mohou absolvovat stáž u zvoleného školitele mimo Prahu. Pro tento případ si stáhněte informační dopis pro školitele.
Studenti plní zadané úkoly (výkony potřebné do log booku, výkony podle výkazu práce, psaná kasuistika z praxe, popis průběhu stáže) a po jejich splnění získávají na závěrečném semináři zápočet. Přehled zápočtových seminářů je vždy aktuálně dostupný na tomto webu.

 

 

 

Přednášky ve 4. ročníku.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Primární péče

Cíl přednášky: Vysvětlit pojmy a definice primární péče, komunální péče, představit obor všeobecné lékařství a jeho základní charakteristiky, vysvětlit specifiku práce praktického lékaře a jeho roli v systému zdravotní péče.

Klíčová slova: Primární péče, všeobecné lékařství, praktický lékař.

Ke stažení - Primární péče - úvod.ppt


 


 


 

MUDr. Jana Vojtíšková
Úloha a postavení praktického lékaře v primární péči

Psychosociální faktory práce v primární péči, odlišnosti od práce specializovaných pracovišť (ambulance, lůžka). Vztah lékař - pacient, změny ve vztahu, identifikace klíčového problému pacienta, čas jako diagnostický nástroj.

Klíčová slova: Primární péče, praktický lékař - dostupnost, vztah pacient - lékař.

Ke stažení (PPT, 146 kB)

 


 

MUDr. Cyril Mucha
Založení a vedení soukromé praxe, Dokumentace, Diagnoza

Cíl přednášky: Ukázat možnosti, které má absolvent po VŠ. Osvětlit základní pojmy jako atestace, licence, registrace a jednotlivé kroky při zakládání soukromé lékařské praxe. Seznámení s každodenním chodem ordinace, vedení dokumetace a diagnóza.

Klíčová slova: Soukromá praxe. Atestace. Licence. Registrace. Kapitace.

Literatura:

  • Česká lékařská komora: Věstník ČLK ročník 2001.
  • Vyhláška č.49/1999 Sb. Zákon č.95/2004. Sbírka zákonů.

Ke stažení (PPT, 62 kB)

 


 


 


 


počet zobrazení: 28826 poslední aktualizace: prichterova, 09.10.2019
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.