1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 26.10.2021

Výuka Informace

4. ročník

Ve 4. ročníku studia probíhá týdenní výuka formou přednášek, interaktivních seminářů, praktických cvičení a jednodenní stáže v ordinaci praktického lékaře. Výuka zahrnuje ve své náplni aspekty zdraví a nemoci v komunitním prostředí, charakteristiky primární péče a její spolupráce s péčí specializovanou, otázky kontinuální péče, domácí péče, péče o seniory, prevence a podpory zdraví, vztahu ke zdraví, otázky kvality života, péče o duševní zdraví, umění komunikace, popis rodiny a její role v péči o zdraví, postoje k sebepéči. Přednáška je věnována i otázce podmínek vzniku a řízení všeobecné praxe.
Účelem návštěvy školící praxe je seznámit se chodem ordinace a zúčastnit se poskytování běžné péče lékařem a sestrou. Fakultativní součástí stáže je návštěva vybraného pacienta v domácím prostředí.
Absolvování týdenního programu a splnění kritéria v zodpovězení otázek kontrolního testu je podmínkou udělení zápočtu.

 

6. ročník

Výuka v 6. ročníku spočívá v dvoutýdenní samostatné stáži v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, kterou medici absolvují v ordinacích praktických lékařů pro dospělé - školitelů. Ústav nabízí na svých stránkách pražské školitele, ale studenti mohou absolvovat stáž u zvoleného školitele mimo Prahu. Pro tento případ si stáhněte informační dopis pro školitele.
Studenti plní zadané úkoly (výkony potřebné do log booku, výkony podle výkazu práce, psaná kasuistika z praxe, popis průběhu stáže) a po jejich splnění získávají na závěrečném semináři zápočet. Přehled zápočtových seminářů je vždy aktuálně dostupný na tomto webu.

 

 

 


počet zobrazení: 37516 autor: mouvin, poslední aktualizace: prichterova, 26.10.2021
Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.