1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 02.11.2023

Výuka Informace

4. ročník

Ve 4. ročníku studia probíhá týdenní výuka formou přednášek, interaktivních seminářů, praktických cvičení a jednodenní stáže v ordinaci praktického lékaře. Výuka zahrnuje ve své náplni aspekty zdraví a nemoci v komunitním prostředí, charakteristiky primární péče a její spolupráce s péčí specializovanou, otázky kontinuální péče, domácí péče, péče o seniory, prevence a podpory zdraví, vztahu ke zdraví, otázky kvality života, péče o duševní zdraví, umění komunikace, popis rodiny a její role v péči o zdraví, postoje k sebepéči. Přednáška je věnována i otázce podmínek vzniku a řízení všeobecné praxe.
Účelem návštěvy školící praxe je seznámit se chodem ordinace a zúčastnit se poskytování běžné péče lékařem a sestrou. Fakultativní součástí stáže je návštěva vybraného pacienta v domácím prostředí.
Absolvování týdenního programu a splnění kritéria v zodpovězení otázek kontrolního testu je podmínkou udělení zápočtu.

 

6. ročník

Výuka v 6. ročníku spočívá v dvoutýdenní samostatné stáži v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, kterou medici absolvují v ordinacích praktických lékařů pro dospělé - školitelů. Ústav nabízí na svých stránkách pražské školitele, ale studenti mohou absolvovat stáž u zvoleného školitele mimo Prahu. Pro tento případ si stáhněte informační dopis pro školitele.

Studenti plní v praxi u vybraného školitele úkoly podle výkazu aktivit a výkony potřebné do log booku. Na závěr zpracují jednu kasuistiku z praxe a popis průběhu stáže, v rozsahu max. 2 strany formátu A4.

Obojí zašlou, společně s podepsaným výkazem aktivit, do týdne po ukončení praxe na adresu: vselek@lf1.cuni.cz. Do e-mailu napíší termín, ve kterém se zúčastní závěrečného semináře.,

Přehled zápočtových seminářů je vždy aktuálně dostupný na tomto webu.


 

 


počet zobrazení: 49225 poslední aktualizace: prichterova, 02.11.2023
Hodnocení: (hodnotilo 19 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.