1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
mouvin 25.10.2016

Výuka Informace

Ve 4. ročníku studia probíhá týdenní výuka formou přednášek a interaktivních seminářů. Výuka zahrnuje ve své náplni aspekty zdraví a nemoci v komunitním prostředí, charakteristiky primární péče a její spolupráce s péčí specializovanou, otázky kontinuální péče, domácí péče, prevence a podpory zdraví, vztahu ke zdraví, otázky kvality života, péče o duševní zdraví, umění komunikace, popis rodiny a její role v péči o zdraví, postoje k sebepéči. Přednáška je věnována i otázce podmínek vzniku a řízení všeobecné praxe. Absolvování týdne je potvrzeno udělením zápočtu.

 

V 6. ročníku studia mají studenti příležitost přímo v ordinaci poznat proces rozhodování, ve kterém jsou znalosti a dovednosti lékaře integrovány s klinickou zkušeností a porozuměním mezi praktickým lékařem a jeho pacientem. Kontakt s pacientem, prezentujícím své problémy v prostředí jemu blízkém, je neocenitelnou zkušeností studenta a příležitostí ke korekci představ, získaných v prostředí teoretické, klinické a experimentální medicíny.

 

Dvoutýdenní blok stáží medici absolvují v ordinacích praktických lékařů - školitelů. Po domluvě studenti mohou absolvovat stáž u zvoleného školitele mimo Prahu.
Studenti plní zadané úkoly (výkony podle výkazu práce, psaná kasuistika z praxe, popis průběhu stáže) a po jejich splnění získávají na závěrečném semináři zápočet.

 

 

Přednášky ve 4. ročníku.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Primární péče

Cíl přednášky: Vysvětlit pojmy a definice primární péče, komunální péče, představit obor všeobecné lékařství a jeho základní charakteristiky, vysvětlit specifiku práce praktického lékaře a jeho roli v systému zdravotní péče.

Klíčová slova: Primární péče, všeobecné lékařství, praktický lékař.

Ke stažení - Primární péče - úvod.ppt


 

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Funkční poruchy v ordinaci praktického lékaře

Přehled vývoje medicínského pohledu od starověku do dneška, biomedicínský versus biopsychosociální model, objektivní versus subjektivní vidění nemoci, komunikace s pacientem.

Cíl přednášky: nakazit studenty virem psychosomatického přístupu

Klíčová slova: Nemoc, nemocný, lékař a jeho úloha, biomedicínský model, biopsychosociální model, psychosomatická medicína, funkční poruchy

Ke stažení - Jak se dívat na psychosomatickou medicínu.pdf

 


 

MUDr. Jana Vojtíšková
Úloha a postavení praktického lékaře v primární péči

Psychosociální faktory práce v primární péči, odlišnosti od práce specializovaných pracovišť (ambulance, lůžka). Vztah lékař - pacient, změny ve vztahu, identifikace klíčového problému pacienta, čas jako diagnostický nástroj.

Klíčová slova: Primární péče, praktický lékař - dostupnost, vztah pacient - lékař.

Ke stažení (PPT, 146 kB)

 


 

MUDr. Cyril Mucha
Založení a vedení soukromé praxe, Dokumentace, Diagnoza

Cíl přednášky: Ukázat možnosti, které má absolvent po VŠ. Osvětlit základní pojmy jako atestace, licence, registrace a jednotlivé kroky při zakládání soukromé lékařské praxe. Seznámení s každodenním chodem ordinace, vedení dokumetace a diagnóza.

Klíčová slova: Soukromá praxe. Atestace. Licence. Registrace. Kapitace.

Literatura:

  • Česká lékařská komora: Věstník ČLK ročník 2001.
  • Vyhláška č.49/1999 Sb. Zákon č.95/2004. Sbírka zákonů.

Ke stažení (PPT, 62 kB)

 


 

MUDr. Věra Ševčíková
Dětský pacient v ordinaci praktického lékaře

Cíl přednášky: osvětlit zvláštnosti péče o dítě.

Klíčová slova: Prevence, Kurativa, Dispenzarizace, Administrativa.

Literatura: V. Horanský a kol. - Pediatrie pro praxi

Ke stažení (PPT, 71 kB)

 


 


počet zobrazení: 28178 poslední aktualizace: prichterova, 25.10.2016
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.