1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 02.11.2023

Přednášející

 

Přednášející

V Ústavu všeobecného lékařství (ÚVL) dostávají praktičtí lékaři jedinečnou příležitost prokázat, že mají místo v akademickém prostředí a že mají studentům lékařství ve výuce co nabídnout. Nejen představit svůj obor a seznámit studenty s poskytováním péče v ordinacích praktických lékařů, ale také přispět k jejich odbornému a osobnostnímu růstu.

Teorie a praxe primární péče je studentům předkládána formou přednášek, seminářů a praktických cvičení ve 4. ročníku a formou individuální výuky v ordinacích praktických lékařů - školitelů v 6. ročníku. Mezi pracovníky ústavu jsou klíčoví funkcionáři Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Mladých praktiků, členové ministerských komisí, vedoucí a členové redakčních rad významných periodik. Odborní asistenti ÚVL jsou členy mezinárodní organizace učitelů ve všeobecném lékařství EURACT a jsou zapojeni v dalších evropských aktivitách.

MUDr. Norbert Král, Ph.D.

 

102MUDr. Norbert Král, Ph.D.

Praktický lékař Pankrác s.r.o.
Na Hřebenech II 1132/4
147 00 Praha 4
Tel.: 261 132 771
http://www.ordinacepankrac.cz/
e-mail: info@ordinacepankrac.cz

 

Promoval na 1. lékařské fakultě UK v roce 2008. Předatestační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství absolvoval v Nemocnici milosrdných sester Karla Boromejského v Praze a v Lékařské ordinaci Vyšehrad s.r.o. Kvalifikaci ve všeobecném praktickém lékařství získal v roce 2012. Od roku 2018 působí jako soukromý praktický lékař. Od roku 2014 je odborným asistentem Ústavu všeobecného lékařství a od roku 2018 postgraduálním studentem 1. LF UK. Dlouhodobě působil ve spolku Mladí praktici, jehož bylpředsedou. Oblastí jeho vědeckého zájmu je sekundární prevence kardiometabolických, plicních a nádorových onemocnění. Na toto téma také publikuje doma i v zahraničí. Je členem European Primary Care Cardiovascular Society. Od roku 2023 je přednostou Ústavu všeobecného lékařství.


 

MUDr. Vladimíra Balíková 66

 

Poliklinika Modřany
Jílovská 1825/14, Praha 4
tel.: 241 400 497



Vystudovala 1. LF UK, promoce 2008. V oboru všeobecné praktické lékařství atestovala v roce 2013. Působí jako praktická lékařka v Praze 4 Bráníku. Na Ústav všeobecného lékařství nastoupila jako odborná asistentka v roce 2018 a věnuje se oblasti managementu chronických onemocnění v ordinaci praktického lékaře a problematice péče o seniory.

 

 

MUDr. Jáchym Bednář MUDr. Jáchym Bednář

Ordinace JACH-TA, s.r.o. ,všeobecné praktické lékařství
Husinec-Řež, Hlavní 130 a Klecany u Prahy, U Školy 17
tel.: 266 173 322, 284 890 436

e-mail: bednar@jach-ta.cz

 


Promoval v roce 1996 na 1. LF UK v Praze, atestace z všeobecného praktického lékařství v roce 1999, poté praxe na záchranné službě. Od roku 2000 pracuje jako praktický a závodní lékař v Husinci - Řeži u Prahy, od roku 2002 i v Klecanech. Od roku 2009 je asistentem na Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. Vedle všeobecné praktické praxe se zabývá pracovnělékařskou péčí, fyzioterapií a psychosomatickou medicínou. Je českým zástupcem v mezinárodní organizaci, sdružující učitele ve všeobecném praktickém lékařství (EURACT). Byl předsedou vědeckého výboru Evropské konference WONCA v roce 2017 v Praze. Na ústavu se věnuje především rozvoji klinických dovedností studentů.



MUDr. Laura Hrehová, MBA

 



MUDr. Cyril Mucha MUDr. Cyril Mucha

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vítězné nám. 10
160 00 Praha 6
tel./fax: 220 513 488
e-mail: mucha@doktor-mucha.cz
http://www.doktor-mucha.cz/

 

Promoce na 2. Lékařské fakultě UK v roce 1993. 1993-1996 interním oddělení Železniční nemocnice v Praze, 1996- 1997 IPVZ Praha, 1998 - dosud: soukromá všeobecná praxe na Praze 6. Atestace: (1998) všeobecné lékařství I. Stupně. Od roku 2004 působí jako odborný asistent Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty a je výraznou pedagogickou osobností. Je členem výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a je garantem za oblast e-health. Je krajským konzultantem SVL a organizátorem odborného vzdělávání v Praze.



103MUDr. Vojtěch Mucha

 






68MUDr. Markéta Pfeiferová








Je absolventkou 1. lékařské fakulty UK v roce 2014. Absolvovala rezidenční program v oboru všeobecné praktické lékařství a v roce 2017 v oboru atestovala. Je předsedkyní Mladých praktiků ČR. Zároveň je postgraduální studentkou 1. LF UK v oboru Preventivní medicína. Od roku 2015 byla národní koordinátorkou významné evropské studie ALICe zabývající se chřipkovými onemocněními. Věnuje se oblasti zdravotní gramotnosti. Na Ústavu všeobecného lékařství působí jako odborná asistentka od roku 2017. V roce 2018 ji časopis Forbes zařadil mezi 30 talentovaných Čechů pod 30 let.



19doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ordinace PL Karlín, s.r.o.
Šaldova 24, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 224 818 214
http://www.ordinace-karlin.cz/

 e-mail: bohumil.seifert@lf1.cuni.cz


Promoce Fakulta dětského lékařství UK 1981, do roku 1982 na dětském oddělení NsP Nymburk, pak nemocniční praxe na klinikách FN Bulovka, 1. atestace z všeobecného lékařství v r. 1985, v OÚNZ Praha 8 jako obvodní lékař, 2. atestace všeobecné lékařství 1990.  Od roku 1997 soukromý   praktický   lékař na Praze 8. V  letech 1993 - 2003  odborný  asistent   Katedry všeobecného lékařství   IPVZ,    1999 - 2003 učitel na 2. lékařské fakultě.

Na Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK jako odborný asistent od roku 2003, přednostou od roku 2009 do roku 2023. Je autorem učebnice Všeobecné praktické lékařství. Zájmy: vzdělávání, kvalita péče, prevence, screening, gastroenterologie. Pozice: všeobecný praktický lékař, Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, členství v redakčních radách a komisích MZ ČR, člen Světové a Evropské rady WONCA, člen mezinárodních skupin EURACT a ESPCG, Výboru pro veřejné záležitosti Evropské spojené gastroenterologie (PAC UEG) a konferenčního výboru organizace WONCA. Byl hlavním organizátorem Světové (2013) a Evropské (2017) konference WONCA v Praze. V roce 2018 obdržel na konferenci v Soulu mezinárodní ocenění WONCA Fellowship.




65MUDr. Martin Seifert

Ordinace PL Karlín, s.r.o.
Šaldova 24, 186 00 Praha 8
tel./fax: 224 818 214
http://www.ordinace-karlin.cz/
e-mail: matseifert@seznam.cz


Je absolventem 2. lékařské fakulty v Praze. Pracoval na Rehabilitační klinice a dalších pracovištích 1.LF a VFN v Praze. Dva roky působil na univerzitní klinice neurorehabilitace v Regensburgu. Po návratu absolvoval rezidenční program ve všeobecném praktickém lékařství a v roce 2015 v oboru atestoval. Později působil v Německu ještě dva roky jako venkovský praktický lékař. V roce 2019 atestoval z psychosomatické medicíny. Absolvoval psychoterapeutický psychodynamický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. Pracuje jako praktický lékař ve své ordinaci a také poskytuje psychosomatické konzultace a psychosomatickou terapii. Na téma duševního zdraví a psychosomatiky také přednáší doma i v zahraničí. Aktuálně je studentem doktorandského programu Lékařské psychologie a psychopatologie 1. LF UK. Odborným asistentem Ústavu všeobecného lékařství je od akademického roku 2019/2020, ale už několik let se podílel na výuce formou kazuistických seminářů a přijímáním mediků v ordinaci. Od roku 2020 je vedoucím Kabinetu praktického lékařství 3. LF UK. Čtyři roky byl členem Rady Mladých praktiků z.s.



MUDr. Jana Vojtíšková MUDr. Jana Vojtíšková

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Petra Rezka 3/1090
140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: 241 400 440
e-mail: janav.doktor@volny.cz

 

Promoce -    Fakulta  všeobecného  lékařství   UK v   Praze 1977, 1977 - 1983 - interní odd.   NsP  Frýdlant v Čechách. 1984 - atestace z interního lékařství, 1983 - 1993 - OÚNZ Praha 4 - obvodní lékař. 1986 - atestace z všeobecného lékařství, od roku 1993 - soukromá ordinace praktického lékaře pro dospělé na Praze 4. Od roku 2004 je odbornou asistentkou Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK. Dlouhodobě působí ve své praxi  jako školitel mladých praktických lékařů a studentů 1. a 2. lékařské fakulty UK.

 


počet zobrazení: 12478 autor: prichterova, poslední aktualizace: prichterova, 02.11.2023
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.