1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 17.01.2018

Přednášející

Ústav všeobecného lékařství (ÚVL) vznikl na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. Praktičtí lékaři dostali jedinečnou příležitost prokázat, že mají místo v akademickém prostředí a že mají studentům lékařství ve výuce co nabídnout. To se částečně podařilo. Ve školním roce 2003/2004 zahájil svoji činnost nový učitelský tým s jasnou vizí vylepšit renomé ÚVL v rámci fakulty i mezi lékařskou veřejností, změnit hodnocení předmětu v očích studentů a postupně vytvářet novou koncepci rozvoje ÚVL.

Teorie a praxe primární péče je studentům předkládána formou přednášek a seminářů ve 4. ročníku a formou individuální výuky v ordinacích praktických lékařů - školitelů v 6. ročníku. Provádíme poradenství v postgraduální přípravě. Kromě výuky pregraduální je ÚVL zapojen i do programů kontinuálního vzdělávání praktických lékařů a sester. Mezi pracovníky ústavu jsou klíčoví funkcionáři Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, vedoucí a členové redakčních rad významných periodik. ÚVL je zapojen do projektů na podporu kvality a do různých výzkumných projektů. Odborní asistenti ÚVL jsou členy mezinárodní organizace učitelů ve všeobecném lékařství EURACT a jsou zapojeni v dalších evropských aktivitách.

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

 

 

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta ÚVL doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ordinace praktického lékaře
Šaldova 24
186 00 Praha 8
tel./fax: 224 818 214
e-mail: bohumil.seifert@svl.cz

Promoce Fakulta dětského lékařství UK 1981, do roku 1982 na dětském oddělení NsP Nymburk, pak nemocniční praxe na klinikách FN Bulovka, 1. atestace z všeobecného lékařství v r. 1985, v OÚNZ Praha 8 jako obvodní lékař, 2. atestace všeobecné lékařství 1990. Od r. 1997 soukromý praktický lékař na Praze 8. V letech 1993-2003 odborný asistent Katedry všeobecného lékařství IPVZ, 1999-2003 učitel na 2. lékařské fakultě. Zájmy: vzdělávání, kvalita péče, gastroenterologie. Vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, členství v redakčních radách, odborný asistent Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK.

 

MUDr. Jáchym Bednář MUDr. Jáchym Bednář

Ordinace JACH-TA, s.r.o. ,všeobecné praktické lékařství
Husinec-Řež, Hlavní 130 a Klecany u Prahy, U Školy 17
tel.: 266 173 322, 284 890 436
e-mail: bednar@jach-ta.cz

Promoval v roce 1996 na 1.LF UK v Praze, atestace z všeobecného praktického lékařství v r.1999, poté praxe na záchranné službě, od roku 2000 pracuje jako praktický a závodní lékař v Husinci - Řeži u Prahy, od roku 2002 i v Klecanech. Od roku 2009 je asistentem na Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK. Vedle všeobecné praktické praxe se zabývá pracovnělékařskou péčí, fyzioterapií a psychosomatickou medicínou.

 

 

MUDr. Radkin Honzák, CSc. MUDr. Radkin Honzák, CSc.

IKEM – Vídeňská 1958
140 00 Praha 4
tel.: 261 362 304 (nebo 2313)

Promoce 1962 – Fakulta všeobecného lékařství UK Praha, 1962 - 1966: Psychiatrická léčebna Kosmonosy (sekundář). 1966 až do sloučení v IKEM: Ústav pro výzkum výživy v Praze-Krči, posléze IKEM, samostatný odborný pracovník – psychiatr. Na 0,2 úvazku dosud.

1990 - 1999 vedoucí Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK. 1999 - dosud: asistent Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK Praha, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr IKEM, ambulantní psychiatr REMEDIS.

1. + 2. atestace z psychiatrie, specializace z psychoterapie, specializace z psychosomatiky. CSc. – 1991.
Odborný zájem: psychiatrie, psychoterapie, psychologie, psychosomatika, komunikace.

 

MUDr. Cyril Mucha MUDr. Cyril Mucha

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vítězné nám. 10
160 00 Praha 6
tel./fax: 220 513 488
e-mail: mucha@doktor-mucha.cz
http://www.doktor-mucha.cz/

Promoce na 2. Lékařské fakultě UK v roce 1993. 1993-1996 interním oddělení Železniční nemocnice v Praze, 1996-1997 IPVZ Praha, 1998 - dosud: soukromá všeobecná praxe. Atestace: (1998) všeobecné lékařství I. stupně.

Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ve Společnosti všeobecného lékařství pracuje ve funkci krajského konzultanta. 1999-2000 člen výzkumné mezinárodní skupiny pro zanamivir. Odborný asistent Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty. Odborný zájem: IT technologie ve zdravotnictví.

 

MUDr. Věra Ševčíková MUDr. Věra Ševčíková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost
Ke Karlovu 8
Praha 2
tel./fax: 224 921 077
e-mail: vera.sevcik@cmail.cz
http://privatniordinace.cz/vera.sevcikova

Promoce - pediatrická fakulta UK Praha 1978, 3 roky na dětském odd. Most, atestace 1. stupně z pediatrie r. 1983, obvodní dětská lékařka v Mostě, od r. 1985 v Praze, od r. 1993 soukromá praktická lékařka pro děti a dorost na Praze 2. Členka redakční rady časopisu Informace pro lékařské praxe, spolupráce s časopisem Miminko, členka pracovní skupiny pro raný vývoj při České pediatrické společnosti ČLS JEP. Odborná asistentka Ústavu všeobecného lékařství.

 

MUDr. Jana Vojtíšková MUDr. Jana Vojtíšková

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Petra Rezka 3/1090
140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: 241 400 440
fax: 261 213 109
e-mail: janav.doktor@volny.cz

Promoce - Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze 1977, 1977-1983 - interní odd. NsP Frýdlant v Čechách. 1984 - atestace z interního lékařství, 1983-1993 - OÚNZ Praha 4 - obvodní lékař. 1986 - atestace z všeobecného lékařství, od roku 1993 - soukromá ordinace - praktický lékař pro dospělé. Školitel IPVZ, učitel 1. a 2. lékařská fakulta UK.

 


počet zobrazení: 6742 poslední aktualizace: prichterova, 17.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.