1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 15.10.2013

Doporučené odkazy

Cílem této sekce je shromáždění důležitých informací, nabídek literatury, časopisů a internetových odkazů doporučených ke studiu všeobecného lékařství i dalších spřízněných oborů. Kolektiv pracovníků Ústavu všeobecného lékařství UK bude vděčný za zaslání dalších tipů ke zveřejnění na adresu: vselek@lf1.cuni.cz

 

 

Výuková videa

 • Jak správně natočit EKG - odkaz zde
 • Metodika měření Ankle - brachial indexu přístrojem ABI Bosso - odkaz zde
 • Dlouhodobá monitorace tlaku krve - odkaz zde
 • Správný postup při měření tlaku krve - odkaz zde

Doporučená literatura (publikace i periodika):

 • Balint, M.: Lékař, pacient a jeho nemoc. Grada, Praha, 1994
 • Baštecký, J., et al. (eds.): Pschosomatická medicína. Grada, Praha, 1993
 • Beneš, V., Seifert, B., Struk, P.: Lékařských slovník, Verlag Dashöfer 2003 - 2004
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Svoboda, Praha, 1970
 • Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně. Galén, Praha, 1997
 • Seifert, B. a kol.: Primární péče - Praktické lékařství, Karolinum, Praha, 2004
 • Seifert, B., Beneš V. et al.: Všeobecné praktické lékařství, Galén, Karolinum, Praha, 2005

Periodika:

 • Causa subita
 • Practicus
 • Praktický lékař
 • Medicína po promoci

Dále uvedená literatura je k dispozici v sídle NCDP ČR:

 • Komplexní domácí péče 94, dotováno MZ a VZP
 • Stručný průvodce domácí péčí, dotováno MZ a vydáno v rámci projektu PHARE
 • Management komplexní domácí péče, vydáno v rámci projektu PHARE
 • Anamnestika, diagnostika a plánování v KDP, vydáno v rámci projektu PHARE
 • Péče o umírající -Hospicová péče - vydáno s podporou MPSV ČR
 • Manuál KDP, vydáno v rámci projektu PHARE
 • Domácí a primární péče včera dnes a zítra - vydáno s podporou MPSV ČR
 • Péče o klienty s duševním onemocněním v rámci domácí péče, dotováno MPSV
 • Výživa klientů v domácí péči, vydáno v rámci projektu NCDP ČR
 • Otázky a odpovědi spojené s domácí péčí , vydáno v rámci projektu ÚP VZP
 • Integrovaná komunitní péče v České republice

Doporučené internetové odkazy:

počet zobrazení: 3948 poslední aktualizace: 15.10.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.