1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
mouvin 03.10.2014

Info o nás

Ústav všeobecného lékařství (ÚVL) jako první akademické pracoviště primární péče vznikl na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. V akademickém roce 2003/2004 zahájil svoji činnost nový učitelský tým s jasnou vizí zviditelnit ÚVL v rámci fakulty i mezi lékařskou veřejností, změnit hodnocení předmětu v očích studentů a postupně vytvářet novou koncepci rozvoje ÚVL.
Teorie a praxe primární péče je studentům předkládána formou přednášek, seminářů a krátké stáže v praxi ve 4. ročníku a formou individuální výuky v ordinacích praktických lékařů - školitelů v 6. ročníku. Provádíme poradenství studentům se zájmem o kariéru praktického lékaře.
ÚVL je zapojen do vědeckovýzkumných projektů a projektů na podporu kvality v primární péči v rámci interdisciplinární a mezinárodní spolupráce. Výstupy projektů jsou předmětem bohaté publikační činnosti doma i v zahraničí. Jsme zapojeni do programů kontinuálního vzdělávání praktických lékařů a sester. Mezi pracovníky ústavu jsou členové výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a členové redakčních rad významných periodik. Odborní asistenti ÚVL jsou členy mezinárodní organizace učitelů ve všeobecném lékařství EURACT a jsou zapojeni v dalších evropských aktivitách. Ústav se významně podílel na přípravě Světové konference praktických a rodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze.

 

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

počet zobrazení: 3051 poslední aktualizace: mouvin, 03.10.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.