1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav všeobecného lékařství
prichterova 03.11.2023

Info o nás

Ústav všeobecného lékařství (ÚVL) jako první akademické pracoviště primární péče u nás vznikl na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1996. V akademickém roce 2003/2004 zahájil svoji činnost nový učitelský tým s vizí zviditelnit ÚVL v rámci fakulty i mezi lékařskou veřejností, změnit hodnocení předmětu v očích studentů a postupně rozvíjet ÚVL do plné akademické funkcionality.
Teorie a praxe primární péče je studentům předkládána formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a krátké stáže v praxi ve 4. ročníku a formou individuální výuky v ordinacích praktických lékařů - školitelů v 6. ročníku. Provádíme poradenství studentům se zájmem o kariéru praktického lékaře. Na Ústavu působí postgraduální studenti a pracují na tématech z oblasti primární péče.
ÚVL je zapojen do vědeckovýzkumných projektů a projektů na podporu kvality v primární péči v rámci interdisciplinární a mezinárodní spolupráce. Výstupy projektů jsou předmětem publikační činnosti doma i v zahraničí. Jsme zapojeni do programů kontinuálního vzdělávání praktických lékařů a sester. Mezi pracovníky ústavu jsou členové výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a členové redakčních rad významných periodik. Odborní asistenti ÚVL jsou členy mezinárodní organizace učitelů ve všeobecném lékařství EURACT a jsou zapojeni v dalších evropských aktivitách. Ústav se významně podílel na přípravě Světové konference praktických  arodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze a Evropské konference WONCA v roce 2017 v Praze.

 

MUDr. Norbert Král, Ph.D.

počet zobrazení: 7776 poslední aktualizace: prichterova, 03.11.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.